नेतृत्व विहिन हुँदा दैनिक ३ कराेड भन्दा धेरै बिजुली खेर

काठमाडौं । नेपाल विद्युतप्रधिकरणलाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न नसक्दा दैनिक ३ करोड भन्दा धेरै…

Language »